Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Wereld OriŽntatie

Voor de zaakvakken gebruiken wij de volgende methoden

- Geschiedenis: Speurtocht
- Aardrijkskunde: Een wereld van verschil
- Natuur & Techniek: Natuniek

Bij al deze zaakvakken maken wij o.a. gebruik van de beschikbare materialen en ondersteunende filmpjes van Leskompas.nl 
Deze site is voor de ouders/leerlingen van de school ook toegankelijk via www.leskompas.nl. Hier kunnen de leerlingen bv. de filmpjes terugkijken die de leerkracht tijdens de lessen heeft gebruikt. Log in op de site met het gebruikelijke wachtwoord voor de ouders. (Gebruikersnaam = klimopnederweert ). 

Speurtocht:

Dit jaar komende de volgende onderwerpen/hoofdstukken aan bod:
1) Van Prehistorie tot historie
2) De middeleeuwen
3) de Tachtigjarige Oorlog
4) Maatschappij in beweging
5) De 20e eeuw

De methode Speurtocht heeft een APPwijzer online, waar ze een aantal app's aangeven die extra ondersteuning kunnen bieden bij de diverse thema's in de diverse groepen. 
Klik
HIER om door te gaan naar de APPwijzer.


Een wereld van verschil:
Een wereld van verschil heeft een thematisch-concentrische opbouw, dat wil zeggen dat de acht centrale thema's van de methode ieder leerjaar in dezelfde volgorde terugkomen. Ieder jaar wordt er zo voortgeborduurd op de kennis die in voorgaande jaren is opgedaan en op de begrippen die daarbij zijn aangeleerd. 
De topografie is een integraal onderdeel van de methode. 
Thema's en doel in groep 5:
1. Kleurrijk Nederland
2. Bergen
3. Bedrijvigheid
4. Mens en Klimaat
5. Steden in de wereld
6. Wie is de baas: mens of natuur?
7. Grote en kleine verschillen
8. Telkens weer anders
Voor samenvattingen van de blokken (handig voor het leren van proefwerken): klik 
HIER

Natuniek:
Dit jaar komen de volgende hoofdstukken aan bod:

Thema 1: Gezondheid
Thema 2: Planten en dieren
Thema 3: Beweging

Thema 4: Techniek helpt jou.

De methode Natuniek heeft net als Speurtocht een APPwijzer online, waar ze een aantal app's aangeven die extra ondersteuning kunnen bieden bij de diverse thema's in de diverse groepen. 
Klik 
HIER om door te gaan naar de APPwijzer.