Ouderraad

Oudervereniging

Binnen onze school is een oudervereniging actief. De oudervereniging ondersteunt en coördineert een aantal activiteiten voor en met onze kinderen en draagt daarmee een (belangrijk) steentje bij aan de school. 

In de oudervereniging hebben zitting:

Oudergeleding:

Sandra Keijzers (voorzitter/secretaris)
Marloes Manders (penningmeester)

Elles van der Horst
Marjolein Verboogen
Nathalie Heijmans

Teamgeleding:
Joyce Bongers
Jacques Hanssen

Indien u vragen heeft of interesse in een plaats in de oudervereniging, kunt u dit kenbaar maken via ov@obsdeklimopnederweert.nl