Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan waarin ouders samen met personeelsleden meedenken en op een aantal punten meebeslissen over het beleid op onze school. 

De MR van OBS de Klimop bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

MR Oudergeleding
Marlous Verboogen en Joyce van den Broek

MR Personeelsgeleding
Elfrie van Horssen en Suzanne Demeuraux


E: mrobsdeklimopnederweert@rbobdekempen.nl