Aanmelden

Kennismakingsgesprek

Elke ouder is welkom voor een kennismakingsgesprek op OBS de Klimop. In dit gesprek geven we u informatie over de schoolorganisatie, onderwijsinhoudelijke aspecten en de visie van onze school. Aan het einde van het gesprek vindt er een rondleiding plaats door het gebouw, zodat u de sfeer kunt proeven. Wanneer u uw kind wilt aanmelden, vindt er eerst een intakegesprek met de directeur of de OC'er plaats. Na dit gesprek ontvangt u het aanmeldingsformulier. Een aantal weken voordat uw kind 4 jaar wordt, wordt u door de leerkracht benaderd om een afspraak te maken voor de 'oefendagen'. 


Maak voor een kennismaking een afspraak met:
Peter van Meurs, interimdirecteur

Voor het maken van een afspraak kunt u contact op nemen via onze contactpagina