Onze visie en missie

Onze visie:

                                 Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen                   

                                    
                                                  Kennis                 Gevoel                       Toepassen
                                                  Inzicht                 Betrokkenheid          Uitvoeren
                                                  Reflectie              Passie                        Maken
                                                  Cognitie               Enthousiasme           Doen


Op OBS de Klimop ontwikkelen we de talenten van leerlingen zodat zij optimaal kunnen functioneren in de maatschappij van nu en die van de toekomst. Dit bereiken we door ons onderwijs vorm te geven aan de hand van de 21e eeuwse vaardigheden. Samenwerkend leren, thematisch leren en het beredeneerd inzetten van ICT. Hiermee helpen we de kinderen hun vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast besteden we structureel aandacht aan de executieve functies en de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Wij zijn een school, die het sociaal-emotionele aspect net zo belangrijk vindt als het cognitieve aspect. Wij zijn ervan overtuigd, dat wanneer kinderen goed in hun vel zitten, zij tot leren komen binnen hun eigen mogelijkheden. 


Onze missie: 
Kwalitatief hoogwaardig openbaar onderwijs verzorgen voor 4 t/m 12-jarigen. 
Kinderen leren zich, vanuit hun mogelijkheden, te ontwikkelen tot ondernemende burgers die midden in de maatschappij staan. Dit bereiken we door ons onderwijs te richten op het verwerven van 21e eeuwse vaardigheden, naast de basisvaardigheden. 
Door een samenspel van specifieke kennis, houding en vaardigheden van het kind, vergroten we de kansen op succes in de samenleving voor de kinderen. 


De Klimop vindt de volgende uitgangspunten van belang voor het onderwijs: 

 • Leerlingen hebben verantwoordelijkheid in het eigen leerproces. Leerlingen dienen naar buiten gericht te zijn, plezier in leren te hebben en initiatieven te (durven) nemen. Hierdoor raken zij intrinsiek gemotiveerd en wordt er met enthousiasme gewerkt;
 • De leerkracht heeft de rol van coach bij het begeleiden van leerlingen in hun onderwijsproces;
 • We geven leerlingen de ruimte om hun talenten te ontwikkelen;
 • Er wordt vakoverschrijdend en thematisch gewerkt bij de wereldoriënterende vakken. In de toekomst zal dit uitgebreid worden naar andere vakgebieden;
 • Beoordeling van werk van de leerlingen is vooral procesgericht;
 • ICT wordt beredeneerd ingezet. Leerlingen leren vaardigheden om adequaat en op een veilige manier om te gaan met de digitale wereld om zich heen;
 • Kinderen krijgen de basiskennis van de Engelse taal, om goed aan te sluiten bij de huidige internationalisering;
 • Bewegend leren vormt een rode draad door ons onderwijs. We bouwen dit in tijdens de lessen. Fysiek actief zijn vergroot de hersenacitviteit en zorgt dat de leerstof beter wordt opgenomen;
 • Als team stellen we ons inspirerende doelen, zijn we initiatiefrijk, benutten we talenten, zijn we communcatief sterk, zetten we creativiteit in en leveren we een bijdrage aan een optimaal leerklimaat;
 • Ons onderwijs geeft ruimte en mogelijkheden aan (meer-) begaafde leerlingen, als ook aan leerlingen met minder cognitieve mogelijkheden. 

Wat we terug zien bij leerlingen die onze school verlaten:

 • Het kennisniveau voldoet minimaal aan de kerndoelen van het onderwijs;
 • De leerlingen hebben het vermogen om creatief te denken en te handelen;
 • De leerlingen durven initiatieven te nemen en zelf op onderzoek uit te gaan;
 • Ze zijn zelfstandig en kunnen plannen;
 • Ze kunnen met en van elkaar leren;
 • Ze zijn sociaal en durven zich kwetsbaar op te stellen;
 • Ze weten hoe en waar ze kennis kunnen vergaren;
 • Ze zijn oplossingsgericht;
 • Ze kunnen reflecteren en hebben zicht op hun eigen vaardigheden;
 • Ze kunnen communiceren en kunnen zich aan afspraken houden;
 • Ze kunnen ICT beredeneerd inzetten;
 • Ze hebben eigen verantwoordelijkheid bij het eigen leerproces.

Lees verder hoe onze 'Visie op goed onderwijs' zichtbaar is in onze school: Visie op goed onderwijs