Educatief ouderschap

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen beter presteren als hun ouders bij school betrokken zijn. Dat kan natuurlijk op heel veel manieren. Educatief ouderschap gaat ervan uit dat kinderen, ouders en school een gezamenlijke rol hebben om het onderwijs tot een succes te maken. Educatief Ouderschap houdt in grote lijnen in dat er ouders in school partner kunnen zijn op onderstaande gebieden:

  • Formeel partnerschap:                    samen staan voor schoolbeleid (bijvoorbeeld de MR)
  • Didactisch partnerschap:                 samen staan voor het leren van het kind
  • Pedagogisch partnerschap:             samen staan voor het welzijn van het kind
  • Maatschappelijk partnerschap:      samen staan voor de plek van het kind in de maatschappij/ wijk/ buurt. 

Teamleden van OBS de Klimop werken eraan om 'Educatief Ouderschap' handen en voeten te geven.