Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Lezen

Begrijpend lezen
Op school gebruiken wij de methode Grip op Lezen.
Deze methode hanteert een  7-tal leesstrategieŽn. De kinderen krijgen hiermee zelfvertrouwen en worden betere lezers. De 7 leesstrategieŽn van Grip op lezen zijn:

1.
Doel bepalen: Waarom lees ik de tekst?
2. Voorspellen: Waar taat de tekst over?
3. Voorkennis ophalen: Wat weet ik al over het onderwerp?
4. Herstellen: Wat doe ik als ik het niet meer snap?
5. Vragen stellen: Welke vragen zie ik?
6. Visualiseren: Welk plaatje past bij de tekst?
7. Samenvatten: Hoe vat ik de tekst samen?


Elke leesstrategie komt in elk leerjaar van groep 5 tot en met 8 terug.
De strategieŽn worden steeds verder uitgebreid.


TIjdens de zaakvakken verbinden we deze strategieŽn zodat het goed geÔmplementeerd wordt.

Technisch lezen
De kinderen lezen m.b.v de methode Leespad en Leesweg op niveau in tweetallen.
Naast het technisch lezen wordt hier ook het begrijpend lezen geoefend, de kinderen maken verschillende opdrachtkaarten.