Groep 5

Hallo wij zijn Yoas en Kee.

Wij zitten in groep 5.Er zijn 2 kleutergroepen

en groep 3,4,5,6,7,en 8. De meesters en juffen en meesters zijn super lief

en sommige juffen zijn grappig.

Je hebt altijd vrienden. We zijn heel behulpzaam voor iedereen.
We hebben elke week rekenen,spelling,taal en begrijpend lezen, lezen,

schijven,knutselen,blink. Met rekenen doen we joggen met tafels of deelsommen.

Tussendoor doen we dansen op just dance dan kan de energie er uit. De kleine pauze 

doen we op het schoolplein en de grote pauze op het overkantje. Dat is een grasveld

waar je kan voetballen, schommelen, rennen, onder het treintje, op het treintje.

We hebben kapstokregels op school. Kapstokregels.1.binnen is wandelgebied

buiten hoeft dat lekker niet. 2.voor groot en klein zullen we aardig zijn.3.wij zullen goed 

voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.

Wij hopen dat wij uw snel zien. 

 

groetjes Yoas en Kee.