Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

OBS De Klimop heeft een 'continurooster'

Wij merken dat het 'continurooster' voordelen heeft voor onze leerlingen.

Wat zijn de voordelen?
- de leerlingen kinderen hoeven niet naar tussenschoolse opvang,
- de leerlingen lunchen in hun eigen klas met een overblijfouder,
- de leerlingen hoeven niet tussen de lessen naar huis en weer terug naar school,
- de leerlingen spelen/bewegen na de lunch allemaal samen op het schoolplein,
- de leerlingen spelen na de lunch onder begeleiding van overblijfouders.

Kinderen zijn niet verplicht om over te blijven, ze mogen ook naar huis om te gaan eten!

In de schoolgids is meer informatie te vinden over het overblijven en de kosten.