Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

OBS De Klimop heeft een continurooster

Wij merken dat het continurooster voordelen heeft voor onze leerlingen.

Wat zijn de voordelen?
- de leerlingen kinderen hoeven niet naar tussenschoolse opvang,
- de leerlingen lunchen in hun eigen klas met een overblijfouder en een leerkracht,
- de leerlingen hoeven niet tussen de lessen naar huis en weer terug naar school,
- de leerlingen spelen/bewegen na de lunch allemaal samen op het schoolplein,
- de leerlingen spelen na de lunch onder begeleiding van overblijfouders en een leerkracht.

Kinderen zijn verplicht om over te blijven!

In de schoolgids is meer informatie te vinden over het overblijven.