Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

Spelling: Lijn 3

In Lijn 3 is expliciete aandacht voor spelling. Aanvankelijk lezen en spellen zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Wanneer kinderen letters leren lezen, willen ze die daarna ook schrijven. Maar: spellen en lezen vereisen wel een verschillende aanpak. Vandaar dat Lijn 3 aparte spellinglessen kent.

Lijn 3 leert kinderen gebruik te maken van de volgende strategie bij spelling:
ē de analyse van een woord in klanken;
ē deze koppelen aan geschreven tekens;
ē bedenken wat de werkwijze en afspraak bij dit woord is;
ē vervolgens in de juiste volgorde op papier zetten.

Door de expliciete aandacht voor spelling wordt een stevige basis gelegd voor het verdere spellingonderwijs vanaf groep 4.