Samenwerken is fijn

Wij zijn Yfke en Jente en zitten in groep 8.

We vinden het heel fijn dat er op deze school rekening wordt gehouden met elkaar. De pauzes zijn lang genoeg om te eten en te spelen. We gaan vaak bewegend leren. In de zomer doen we dit het meest. Verder beginnen we de ochtend op een vaste startplek, maar mogen na de pauze wisselen van plek. Zo leren we met veel verschillende kinderen samenwerken. Een keer in de week mogen we een koek mee naar school nemen. Dat is op woensdag en vinden we heel leuk. De rest van de week eten we gezond tijdens de pauzes. Tot slot willen we vertellen dat we allemaal een eigen chromebook hebben. Hier kunnen we ook mee leren, super fijn!