Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

Oudervereniging
 
Binnen onze school is een oudervereniging actief. De oudervereniging ondersteunt en coördineert een aantal activiteiten voor en met onze kinderen en draagt daarmee een (belangrijk) steentje bij aan de school. 

Eenmaal per jaar houdt de oudervereniging een algemene oudermiddag. Tijdens deze vergadering wordt verantwoording afgelegd over de zaken die het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest.


In de oudervereniging hebben zitting:

Sandra Keijers(voorzitter/secretaris)                
Daniëlle Beelen (penningmeester)                
Elianne Kneepkens
Anouk Roost
Marjolein Verboogen


Joanie Claessen
Elles van der Horst

Indien u vragen heeft of interesse in een plaats in de oudervereniging kunt u dit kenbaar maken via ov@obsdeklimopnederweert.nl