Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

Oudervereniging
 
Binnen onze school is een oudervereniging actief. De oudervereniging ondersteunt en coördineert een aantal activiteiten voor en met onze kinderen en draagt daarmee een (belangrijk) steentje bij aan de school. 

In de oudervereniging hebben zitting:

Sandra Keijers(voorzitter/secretaris)                
Daniëlle Beelen (penningmeester) 
Joanie Claessen
Elles van der Horst    
Elianne Kneepkens
Anouk Roost
Marjolein Verboogen

Indien u vragen heeft of interesse in een plaats in de oudervereniging kunt u dit kenbaar maken via ov@obsdeklimopnederweert.nl