Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

Rekenen

Vanaf groep 3 werken we met de methode Pluspunt. Deze methode werkt met blokken rondom een thema. Aan het eind van een blok volgt een toets. Leerlingen die de toets op voldoende niveau maken krijgen verrijking stof aangeboden. Leerlingen die bepaalde sommen nog lastig vinden krijgen extra instructie. 

De minimum doelen voor rekenen in groep 3 zijn:

Getalbegrip
Getalrij t/m 50 opzeggen, ontbrekende getallen op de getallenlijn kunnen invullen. Tienstructuur gebruiken.

Basisvaardigheden
Getallen t/m 10 splitsen
Sommen t/m 10 geautomatiseerd.
Rekenen t/m 20 m.b.v. rekenrek.

Tijd
Tijdstip relateren aan belangrijke momenten in hun dagindeling
Hele uren aflezen.

Meten
Tegelpleintjes tot 10, welke is groter/kleiner

Geld
Afrekenen met een biljet van 10 euro.
Bepalen hoeveel euro's je terug krijgt.

TIP: om aansluitend aan school extra digitaal te oefenen werken wij met het programma Rekentuin, waarvoor de
        kinderen een inlogcode hebben.