Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

Leerlingvolgsysteem

Leerlingvolgsysteem
Vanaf de start in groep 1-2 wordt iedere leerling op onze school gevolgd. In eerste instantie volgt de groepsleerkracht het kind in de groep. Dit gebeurt in de kleutergroepen met behulp de Parnassys leerlijnen. Aan de hand van deze lijsten worden de volgende ontwikkelingsgebieden gevolgd. Alle gegevens worden in gevolgd en bijgehouden in het administratiesysteem Parnassys.
De ouders worden via 10 minuten gesprekken op de hoogte gesteld over de ontwikkeling van  hun kind.