Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

Ik heb een vraag  of wil iets met jullie bespreken , hoe pak ik dat aan?
Schroom niet, zoek meteen contact met de leerkracht. Dit kan via de mail of mondeling na 15.00 uur. De leerkracht maakt z.s.m. een afspraak.
 
Mag ik met mijn kind mee naar binnen lopen?

Vanaf groep 3 wachten de kinderen buiten totdat de bel gaat, ook wanneer de ouder een klein broertje of zusje vooraf naar de kleuterbouw brengt. Zodra de bel gaat, lopen ze zelfstandig naar binnen.

Mijn kind is ziek. Hoe meld ik dit?
U kunt uw kind het beste via het ouderportaal ziekmelden voor  8.30 uur. 

Wat voor schrijfgerei moet ik mijn kind meegeven?
De kinderen mogen voor in hun la een etui meenemen met extra schrijfgerei, maar dat is niet noodzakelijk.  Van ons krijgen ze een kleurdoos, 3x per jaar een nieuw potlood en in januari een vulpen.  Een aantal pakjes stiften en enkele lineaals hebben we in de klas ook. De vulpen krijgen de kinderen eenmalig. Als de vulpen kapot gaat, zal de leerkracht in eerste instantie probereb die te repareren. Lukt dit niet, dan gaat de vulpen mee naar huis. Mogelijk krijgen de ouders de vulpen nog aan de praat, anders moeten zij zorg dragen voor een nieuwe vulpen.

Hoe zit het ook alweer met het eten en drinken voor in de pauzes?
Het fruit en drinken voor in de kleine pauze leggen de kinderen 's morgens in de bakken bij de klasdeur. Om 10.15 uur gaan die bakken mee naar buiten. Het eten en drinken  voor de lunch blijft in hun tas aan de kapstok. Die tas halen ze om 12 uur om in de klas te gaan lunchen.

Mag mijn kind iets van thuis, bv. van een uitstapje, meenemen naar school?
Op maandag houden we een weekendkring. Dan mogen de kinderen ook spullen van thuis meenemen om te laten zien aan de rest van de groep.

Wanneer nemen jullie de Cito-toetsen af?
In groep 3 nemen we in januari/februari  de volgende Cito-toetsen af: Woordenschat, DMT (Drie-Minuten-Toets), Rekenen, Begrijpend lezen en Spelling.
In juni nemen we wederom bovenstaande toetsen af, op Begrijpend lezen na, die wordt alleen in periode 1 afgenomen.