Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen 


Hoe zit het met de gymlessen? Wat moet mijn kind dan meenemen?
Alle groepen gymmen op dinsdag. Groep 8 komt  om 8:45 uur op eigen gelegenheid van huis naar de sporthal en komt rond 10:30 uur gezamenlijk retour op school.
Na de gymles moeten de kinderen zich douchen en aankleden. Hiervoor hebben ze dus een handdoek nodig en verder is er goed schoeisel vereist. Zonder schoenen kunnen de kinderen helaas niet deelnemen aan de gymles. Kinderen zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en moeten voor vertrek van huis zelf hun gymspullen controleren.
We werken in de groepen 3 t/m 8 met 3-vakken gymlessen van de methode van Van Gelder. Eén deel van de gymles bestaat uit toestellessen en het andere gedeelte uit spellessen.  Iedere les is opgedeeld en 3 a 4 verschillende activiteiten/vakken.Wanneer nemen jullie de Cito-toetsen af?
In groep 8 nemen we in januari/februari  de volgende Cito-toetsen af: DMT (Drie-Minuten-Toets), Rekenen, Begrijpend lezen en Spelling.
In april nemen we  de CITO eindtoets af. 


Schoolkamp
In de maand juni gaat groep 8 elk jaar drie dagen op schoolkamp.
We nemen ouders mee voor de begeleiding.


Musical
In de laatste schoolweek is er voor de ouders van groep 8 een afscheidsavond waarbij de kinderen ook een musical gaan opvoeren.

Mijn kind is ziek. Hoe meld ik dit?
U kunt dit het beste via het ouderportaal voor 08.30 uur doorgeven.