Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen 


Hoe zit het met de gymlessen? Wat moet mijn kind dan meenemen?
Alle groepen gymmen op dinsdag. Groep 7 komt om 8:45 uur op eigen gelegenheid met de fiets van huis naar de sporthal en komt rond 10:30 uur gezamenlijk retour op school.
Na de gymles moeten de kinderen zich douchen en aankleden. Hiervoor hebben ze dus een handdoek nodig en verder is er goed schoeisel vereist. Zonder schoenen kunnen de kinderen helaas niet deelnemen aan de gymles. Kinderen zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en moeten voor vertrek van huis zelf hun gymspullen controleren.
We werken in de groepen 3 t/m 8 met 3-vakken gymlessen van de methode van Van Gelder. Eén deel van de gymles bestaat uit toestellessen en het andere gedeelte uit spellessen.  Iedere les is opgedeeld en 3 a 4 verschillende activiteiten/vakken.


De vulpen is kapot. Wat nu?
De kinderen hebben eenmalig een vulpen van school gekregen in groep 3, die ieder jaar mee naar de volgende groep gaat. Indien de vulpen stuk gaat, zal de leerkracht deze in eerste instantie proberen te repareren. Mocht het de leerkracht niet meer lukken, dan komt de vulpen met de leerling mee naar huis. Mogelijk krijgen de ouders deze dan nog aan de praat en anders zullen zij zorg moeten dragen voor een nieuwe vulpen. (Bij het Kruitvat zijn er voor een paar euro vaak al te koop.)

Wanneer nemen jullie de Cito-toetsen af?
In groep 7 nemen we in januari/februari  de volgende Cito-toetsen af: Woordenschat, DMT (Drie-Minuten-Toets), Rekenen, Begrijpend lezen en Spelling.
In de maanden april/mei wordt de Entreetoets afgenomen.


De Entreetoets 
De Entreetoetsen uit het Cito Volgsysteem primair onderwijs geeft u een compleet beeld van de leerling. Hoe staat de leerling ervoor aanhet eind van groep 7. De leerling wordt getoetst op de basisvaardigheden Taal, rekenen en Studievaardigheden. Het rapport Vooruitblik bij de Entreetoets groep 7 geeft informatie over welk type brugklas bij de leerling past. 

Het verkeersexamen
In april krijgen de kinderen in groep 7 het schriftlelijk verkeersexamen. Aan de hand van een examenboekje wordt hun theoretische kennis omtrent de verkeersregels getoetst. In mei krijgen de kinderen nog een praktisch verkeersexamen. Naast het fietsen in de praktijk wordt ook gekeken naar de technische toestand van de fiets.

Wanneer nemen jullie de Cito-toetsen af?
In groep 7 nemen we in januari/februari  de volgende Cito-toetsen af: Woordenschat, DMT (Drie-Minuten-Toets), Rekenen, Begrijpend lezen en Spelling.
In juni nemen we wederom bovenstaande toetsen af, op Begrijpend lezen na, die wordt alleen in periode 1 afgenomen.


Mijn kind ziek. Hoe meld ik dit?
U kunt dit het beste via het ouderportaal doorgeven vóór 08.30 uur