Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen 

Hoe verloopt de inloop bij de start van de dag? 
Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn de schooltijden aangepast. We starten om 08.30 uur en eindigen om 14.15 uur behalve op de woensdag dan is de eindtijd 12.00 uur. De kinderen blijven allemaal over op school onder toezicht van de leerkrachten. Aan het overblijven zijn geen kosten meer verbonden. 
Is er een inlooptijd?
* Vóór de eerste zoemer van 08.15 uur blijven alle kinderen buiten.
* Om 08.15 klinkt de eerste zoemer. De kinderen van groep 1 t/m 8 mogen dan naar binnen. De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben ook de keuze om buiten te blijven spelen, onder toezicht, tot de tweede zoemer gaat om 08.25 uur.
* Om 08.25 klinkt de tweede zoemer. Alle kinderen gaan naar binnen. Ouders van kinderen uit groep 1-2 mogen tijdens de inlooptijd mee naar het klaslokaal, maar als de tweede zoemer gaat verlaten de ouders het lokaal. Vriendelijk verzoek aan de ouders van kinderen uit groep 3 t/m 8 om buiten afscheid te nemen van hun zoon/dochter.
* Om 08.30 uur starten we met het onderwijs voor alle groepen.

Meegenomen tassen worden pas na de eerste zoemer in het kluisje gelegd, voor de kinderen die naar binnen gaan. Kinderen die buiten blijven spelen, nemen de tas mee naar binnen op het moment dat ze naar binnen gaan. Dit om opstoppingen in de gang te voorkomen.

De kinderen laten alle eten en drinken in hun tas zitten en stoppen deze in hun kluisje. Tijdens de ochtend- en middagpauze halen ze dit uit hun tas uit het kluisje. Alleen het drinken voor de middagpauze, dat gekoeld moet staan, wordt in de daarvoor bestemde bak gezet en gaat de koelkast in.

Bij slecht weer (regen, sneeuw) mogen alle kinderen naar binnen gaan, er is dan vanaf 08.15 uur geen toezicht buiten i.v.m. het slechte weer.

Aan het einde van de schooldag wachten de ouders/verzorgers buiten op het schoolplein op hun kind(eren). 

Mijn kind is ziek. Hoe meld ik dit? 
U kunt uw kind het beste via het ouderportaal ziek melden voor 8.30 uur. 

Ik heb een vraag  of wil iets met jullie bespreken , hoe pak ik dat aan?
Schroom niet, zoek contact met de leerkracht. Dit kan via het ouderportaal of mondeling vanaf 14.30 uur. De leerkracht maakt z.s.m. een afspraak.

Welke materialen heeft mijn kind nodig? 
De kinderen mogen een etui meenemen om losse materialen in te bewaren. Een agenda hebben kinderen nodig om het huiswerk in te leren plannen.  
De kinderen hebben eenmalig een vulpen van school gekregen in groep 3, die ieder jaar mee naar de volgende groep gaat. Indien de vulpen stuk gaat, zal de leerkracht deze in eerste instantie proberen te repareren. Mocht dit niet lukken, dan kunnen ouders via school een nieuwe vulpen kopen.

Hoe zit het met gymmen? Wat moet mijn kind dan meenemen?
Alle groepen gymmen op maandag. Groep 7 en 8 vertrekken gezamenlijk om 12.30 uur richting de sporthal. We verwachten van de kinderen dat ze een veilige fiets meenemen. 
De kinderen nemen gymkleding en sportschoenen mee en eventueel een washandje en/of handdoekje. Na het gymmen kunnen de kinderen douchen. Zonder schoenen kunnen de kinderen helaas niet deelnemen aan de gymles. Kinderen zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en moeten voor vertrek van huis zelf hun gymspullen controleren. De gymtassen gaan na de gymles mee terug naar huis. Kinderen mogen op eigen gelegenheid naar huis fietsen om 14.15 uur. Er is voor kinderen ook altijd de mogelijkheid om met de leerkrachten terug naar school te fietsen. 

Wanneer nemen jullie de Cito-toetsen af?
In groep 7 nemen we in januari/februari  de volgende Cito-toetsen af: DMT (Drie-Minuten-Toets), Rekenen, Begrijpend lezen en Spelling. In juni nemen we wederom bovenstaande toetsen af, op Begrijpend lezen na, die wordt alleen in periode 1 afgenomen. In de maanden april/ mei nemen we de Entree toets af. 

Hoe maak ik een boekbespreking/ spreekbeurt/ verslag? 
De kinderen krijgen hierover uitleg op school. 

De Entreetoets 
De Entreetoetsen uit het Cito Volgsysteem primair onderwijs geeft u een compleet beeld van de leerling. Hoe staat de leerling ervoor aanhet eind van groep 7. De leerling wordt getoetst op de basisvaardigheden Taal, rekenen en Studievaardigheden. Het rapport Vooruitblik bij de Entreetoets groep 7 geeft informatie over welk type brugklas bij de leerling past. 

Het verkeersexamen
In april krijgen de kinderen in groep 7 het schriftlelijk verkeersexamen. Aan de hand van een examenboekje wordt hun theoretische kennis omtrent de verkeersregels getoetst. In mei krijgen de kinderen nog een praktisch verkeersexamen. Naast het fietsen in de praktijk wordt ook gekeken naar de technische toestand van de fiets.