Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

Mag ik met mijn kind mee naar binnen lopen?
De kinderen van groep 4 wachten buiten tot de bel gaat en komen dan zelfstandig naar binnen. Als er kleine broertjes of zusjes naar binnen gebracht worden, blijven de kinderen van groep 4 buiten wachten. 
Mocht er voor school iets belangrijks gemeld moeten worden betreffende uw kind, dan kunt u natuurlijk even binnenlopen. Het kan ook via de mail.


Heeft mijn kind een ringband of  iets anders nodig?
De kinderen hebben geen ringband nodig. Stiften, kleurpotloden e.d. zijn aanwezig op school. Uw kind mag dergelijke spullen wel van thuis meenemen en in de la bewaren. Graag wel in een etui zodat er niet teveel spullen in de la rond slingeren.

Mag mijn kind met balpen schrijven op school?
In het schrijfschrift en in het taalschrift wordt met vulpen geschreven. Rekenen wordt met potlood gedaan. Bij werkbladen of andere opdrachten mogen de kinderen zelf weten waar ze mee schrijven. Ze hebben dus geen balpen nodig, maar mogen er wel een meenemen om te gebruiken in situaties waar ze zelf het schrijfmateriaal mogen kiezen.

De vulpen is kapot. Wat nu?
De kinderen hebben eenmalig een vulpen van school gekregen in groep 3, die ieder jaar mee naar de volgende groep gaat. Indien de vulpen stuk gaat, zal de leerkracht deze in eerste instantie proberen te repareren. Mocht het de leerkracht niet meer lukken, dan komt de vulpen met de leerling mee naar huis. Mogelijk krijgen de ouders deze dan nog aan de praat en anders zullen zij zorg moeten dragen voor een nieuwe vulpen. (Bij het Kruitvat zijn er voor een paar euro vaak al te koop.)

Mijn kind is ziek. Hoe meld ik dit?
U kunt uw kind het beste via het Ouderportaal ziekmelden voor 8.30 uur. 

Kunnen de kinderen de Communie doen?
In september is er een algemene informatieavond in elke groep. Op deze avond wordt er in groep 4 geïnventariseerd welke kinderen de Communie gaan doen. De leerkracht plant de eerste vergadering en zit deze ook voor. De rest van de voorbereiding wordt door de ouders gedaan i.s.m. de pastoor.

Hoe zit het met gymmen? Wat moet mijn kind dan meenemen?
Alle groepen gymmen op maandag. Groep 3 en 4 vertrekken om 10.15 uur op school met de bus naar de sporthal. Om 11.50 uur worden zij weer door de bus opgehaald zodat ze om 12.00 uur terug op school zijn.
De kinderen nemen gymkleding en sportschoenen mee en eventueel een washandje en/of handdoekje. Na het gymmen mogen de kinderen zich met een washandje opfrissen.
De gymtassen gaan op dinsdag weer mee naar huis.
We werken in de groepen 3 t/m 8 met 3-vakken gymlessen van de methode Van Gelder. Eén deel van de gymles bestaat uit een toestelles en het andere gedeelte uit een spelles. Iedere les is opgedeeld in 3 a 4 verschiillende activiteiten/vakken.


Wanneer nemen jullie de Cito-toetsen af?
In groep 4 nemen we in januari/februari  de volgende Cito-toetsen af: Woordenschat, DMT (Drie-Minuten-Toets), Rekenen, Begrijpend lezen en Spelling.
In juni nemen we wederom bovenstaande toetsen af, op Begrijpend lezen na, die wordt alleen in periode 1 afgenomen.


Ik heb een vraag  of wil iets met jullie bespreken , hoe pak ik dat aan?
Schroom niet, zoek meteen contact met de leerkracht. Dit kan via de mail of mondeling na 15.00 uur. De leerkracht maakt z.s.m. een afspraak.