Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Rekenen

Doelstellingen voor het eerste halfjaar van groep 8 (blok 1 tot en met 6)

Getalbegrip

 • in een kommagetal de waarde van de cijfers in het getal benoemen;
 • kommagetallen plaatsen op een getallenlijn die voorzien is van steunpunten;
 • hele getallen tot en met een miljoen in cijfers schrijven;
 • kommagetallen afronden op gehele getallen, op tienden en op honderdsten. 

Basisvaardigheden

 • op eigen wijze optellen en aftrekken met kommagetallen;
 • vermenigvuldigen en delen in toepassingssituaties;
 • op eigen wijze schattend delen met hele getallen, zoals: 74.520 : 115;
 • op eigen wijze handig rekenen met hele getallen en kommagetallen;
 • op eigen wijze een heel getal met een kommagetal vermenigvuldigen;
 • vermenigvuldigen op eigen wijze (bijv. 18 x 3720);
 • delen met kommagetallen;
 • schattend vermenigvuldigen met kommagetallen . 

Meten

 • eenvoudige maten omrekenen;
 • de oppervlakte berekenen met de formule lengte x breedte;
 • snelheid in kilometers per uur bepalen;
 • van voorwerpen met gelijke maten de inhoud berekenen.

Meetkunde en ruimtelijke oriëntatie

 • met behulp van schaal en afstandslijn afstanden bepalen op een kaart;
 • aan de hand van een ruimtelijke vorm de bijbehorende uitslag kiezen. 

Verhoudingen/procenten/breuken

 • op eigen wijze een breuk delen door een geheel getal;
 • ongelijknamige breuken vergelijken;
 • op eigen wijze optellen en aftrekken met gelijknamige breuken;
 • op eigen wijze optellen en aftrekken met ongelijknamige breuken;
 • op eigen wijze delen, waarbij de rest wordt uitgedrukt in een breuk of kommagetal;
 • op eigen wijze rekenen met percentages;
 • met eenvoudige percentages de korting bepalen;
 • eenvoudige kommagetallen omzetten in een breuk en andersom.

Doelstellingen voor het tweede halfjaar van groep 8 (blok 7 tot en met 12)

Getalbegrip

 • in grote getallen de positiewaarde van cijfers benoemen;
 • getallen (met verdeling in groepjes van 3 cijfers) oplezen;
 • nabij gelegen ronde getallen tot 1 miljoen vinden;
 • zich een voorstelling maken van 1 miljoen als hoeveelheid;
 • eenvoudige en veelvoorkomende breuken en kommagetallen plaatsen op een getallenlijn;
 • weten dat er verschillende getalsystemen bestaan.

Basisvaardigheden

 • met eenvoudige breuken en kommagetallen bewerkingen uitvoeren;
 • op eigen wijze handig optellen en aftrekken met hele getallen kommagetallen;
 • op eigen wijze handig vermenigvuldigen;
 • in een rij een regelmaat ontdekken en voortzetten;
 • op handige wijze alle bewerkingen met (komma)getallen uitvoeren;
 • op eigen manier op papier vermenigvuldigen en delen;
 • bij eenvoudige hoeveelheden het aantal combinatiemogelijkheden bepalen;
 • het begrip gemiddeld juist interpreteren.
 Meten
 • maten aflezen;
 • maten herleiden;
 • de juiste maateenheid aangeven;
 • staaf- en lijngrafieken aflezen en interpreteren;
 • een kans interpreteren als mogelijkheid.

Meetkunde en ruimtelijke oriëntatie

 • op een kaart een route aangeven;
 • op een kaart met notaties van breedte- en lengtegraden aflezen.

Verhoudingen/procenten/breuken

 • op eigen wijze optellen en aftrekken met breuken;
 • de meest voorkomende kommagetallen als breuk schrijven;
 • de relatie zien tussen bekende breuken en procenten;
 • rekenen met percentages in een geldcontext;
 • een breuk met een heel getal vermenigvuldigen.

TIP: om aansluitend aan school extra digitaal te oefenen werken wij met het programma Rekentuin, waarvoor de
        kinderen een inlogcode hebben.