Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Rekenen: methode Pluspunt

Tafels en deelsommen:
De leerstof van groep 6 sluit aan bij de leerstof van groep 5, maar gaat weer een stapje verder. Er wordt verwacht dat de leerling begin groep 6 de tafels en de deeltafels van 1 t/m 10 beheerst. In de loop van het jaar worden de tafelsommen groter, te denken valt aan sommen zoals 7x17= , dit wordt met behulp van verschillende strategieën aangeboden.

+ en - sommen:
De + en - sommen t/m 1000 moeten vlot en vaardig op een eigen manier uitgerekend kunnen worden. Daarnaast moet de telrij tot 10.000 bekend zijn bij de leerling. In groep 6 leert de leerling met verschillende strategieën tot 10.000 rekenen met + en - sommen.

Klokkijken:
De geleerde vaardigheden in groep 5 op het gebied van klokkijken worden herhaald en bijgehouden in groep 6. De leerlingen beheersen zowel de analoge als de digitale tijd en kunnen tijdsduur bepalen.

Meten en geld:
De leerling kan in zijn omgeving maten als centimeter, meter, kilometer en gram en kilogram koppelen aan personen, voorwerpen en gebeurtenissen.
Daarnaast wordt er ook verwacht dat de leerling kilometerafstanden om kan zetten naar meters en andersom. Tevens kunnen de leerlingen oppervlakte en omtrek berekenen.

Geldbedragen met briefjes en munten kunnen worden samengesteld en handig bij elkaar worden opgeteld. Daarnaast moet een leerling ook schattend kunnen rekenen en bedragen kunnen afronden op hele en halve euro`s bij grote getallen.

Contextsommen (verhaaltjessommen)
In groep 6 moet een leerling de som uit een verhaaltje kunnen halen en oplossen.


TIP: om aansluitend aan school extra digitaal te oefenen werken wij met het programma Rekentuin, waarvoor de
        kinderen een inlogcode hebben.