Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Spelling

In groep 8 komen de volgende spellingafspraken aan bod:
Blok 1
woorden met meer klankgroepen: overzicht
lange woorden: overzicht
woorden met ei
woorden met ij
persoonsvormen: overzicht
 
Blok 2
vaste stukjes: ~teit, ~air, ~oir
Franse leenwoorden 1
Franse leenwoorden 1
werkwoorden met be~, ge~, her~, ver~, ont~
persoonsvormen die hetzelfde klinken
 
Blok 3
samenstellingen met de tussenklank /u(n)/
samenstellingen met de tussenklank /u(n)/: uitzonderingen
samenstellingen met de tussenklank /u(n)/: overzicht
woorden met /ie/  =i
woorden met lange klanker die als een korte klinker klinkt

Blok 4
woorden op ~iaal, ~ieel, ~ueel
bijvoeglijke naamwoorden: overzicht
struikelblokken 1
struikelblokken 2
van deelwoorden afgeleide bijvoeglijke naamwoorden

Blok 5
bezitsvormen
botsende klinkers: trema
botsende klinkers: geen trema
woorden met x
woorden met q

Blok 6
hoofdletters
Engelse leenwoorden
woorden met in het midden een stomme e
drie werkwoordvormen
werkwoordvormen van Engelse werkwoorden

Blok 7
samenstellingen: overzicht
aardrijkskundige namen
woorden die hetzelfde klinken
Franse leenwoorden 2
woorden met niet uitgesproken letters

Blok 8
vaste stukjes: overzicht
Franse leenwoorden
woorden met /t/  =d, /p/  =b
werkwoorden met twee c's
persoonsvormen die hetzelfde klinken


Klik hier voor extra taken bij de methode Spelling in beeld.


TIP:  Spelling in Beeld APP.
Moeite met spelling? Struikel je weleens over bijvoorbeeld d of t, trema's of tussen-n? Oefen dan met Spelling in beeld. Met deze app word je snel en op een leuke manier beter in spelling! Oefen op je gemak, waar en wanneer je wilt en met de geduldigste leraar ooit.
Download hiervoor via de App-store of Play-store de app Spelling in Beeld van uitgeverij Zwijssen op iedere IOS of Android tablet.