Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Spelling

In groep 7 komen de volgende spellingafspraken aan bod:
Blok 1
woorden met meer klankgroepen
lange woorden: overzicht
woorden met ei
woorden met ij
persoonsvormen tt: overzicht
 
Blok 2
vaste stukjes: ~aar, ~aard, ~er, ~erik, ~eur, ~ier, ~ist
woorden met ou
woorden met au
persoonsvormen herkennen
persoonsvormen van onregelmatige werkwoorden
 
Blok 3
woorden met /zj/  =g
vaste stukjes: ~isch(e)
bijvoeglijke naamwoorden
woorden met /ie/  =i 
(categorie wordt 2x aangeboden in dit blok)

Blok 4
woorden met th
woorden met y
verleden tijd regelmatige werkwoorden ~de(n) of ~te(n)
verleden tijd regelmatige werkwoorden 't kofschip
verleden tijd regelmatige werkwoorden op ~ven en ~zen

Blok 5
woorden met ct
vaste stukje: on~, ont~, ~loos
verkleinwoorden
woorden met /s/  =c
woorden met /k/  =c
 
Blok 6
stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden
woorden met ch
woorden met wr~
verleden tijd regelmatige werkwoorden op ~ten
verleden tijd regelmatige werkwoorden op ~den

Blok 7
woorden met een trema
woorden met een onbeklemtoonde i
samenstellingen met tussen ~s 
woorden met /j/  =i
woorden met /sj/  =ch

Blok 8
woorden die hetzelfde klinken
struikelblokken
deelwoordvorm
werkwoorden met be~, ge~, her~, ont~, ver~
van deelwoorden afgeleide bijvoeglijke naamwoorden


TIP:  Spelling in Beeld APP.
Moeite met spelling? Struikel je weleens over bijvoorbeeld d of t, trema's of tussen-n? Oefen dan met Spelling in beeld. Met deze app word je snel en op een leuke manier beter in spelling! Oefen op je gemak, waar en wanneer je wilt en met de geduldigste leraar ooit.
Download hiervoor via de App-store of Play-store de app Spelling in Beeld van uitgeverij Zwijssen op iedere IOS of Android tablet.