Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Rekenen.

Tafels en deelsommen:

De leerstof van groep 5 sluit aan bij de leerstof van groep 4, maar gaat weer een stapje verder. Er wordt verwacht dat de leerling begin groep 5 de tafels van 1 t/m 5 en 10 beheerst. In de loop van het jaar komen daar de tafels 6 t/m 9 bij. Vanaf januari worden de deelsommen van de tafels 1 t/m 10 aangeboden.

+ en - sommen:
De + en - sommen t/m 20 moeten geautomatiseerd zijn. Binnen 4 seconden moet een leerling het antwoord kunnen geven op de sommen 7+8= en 17-11=.
Daarnaast moet de telrij tot 1000 bekend zijn bij de leerling. In groep 5 leert de leerling met verschillende strategieën tot 1000 rekenen met + en - sommen.

Klokkijken:
De leerling moet eind groep 5 zowel de analoge als de digitale kloktijden kunnen aflezen. Tevens moet zij de digitale en analoge tijden bij elkaar kunnen zoeken

Meten en geld
De leerling leert termen als centimeter en meter te gebruiken en kan meten in meters, centimeters en millimeters.
Geldbedragen met briefjes en munten kunnen worden samengesteld en handig bij elkaar worden opgeteld. Daarnaast moet een leerling ook schattend kunnen rekenen en bedragen kunnen afronden op hele en halve euro`s

Contextsommen (verhaaltjessommen)
In groep 5 moet een leerling de som uit een verhaaltje kunnen halen en oplossen.


TIP: om aansluitend aan school extra digitaal te oefenen werken wij met het programma Rekentuin, waarvoor de
        kinderen een inlogcode hebben.