Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

Wat hebben de kinderen in groep 5 nodig?
In groep 5 hebben de kinderen een 4-rings klapper en een agenda nodig. Het handig om deze al in de zomervakantie te organiseren.

Mogen de kinderen de schoolboeken/werkboeken/klapper elke dag mee naar huis nemen?
Ja, dat mag.  De kinderen mogen de boeken iedere dag mee naar huis nemen voor het maken van hun weektaak of het leren van een proefwerk. Let wel: ook iedere dag weer mee terug naar school nemen!

Hoe zit het met de gymlessen? Wat moet mijn kind dan meenemen?
Alle groepen gymmen op maandag. Groep 5 gaat met de bus naar de sporthal.
Na de gymles moeten de kinderen zich douchen en aankleden. Hiervoor hebben ze dus een handdoek nodig en verder is er goed schoeisel vereist. Zonder schoenen kunnen de kinderen helaas niet deelnemen aan de gymles. Kinderen zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en moeten voor vertrek van huis zelf hun gymspullen controleren.
We werken in de groepen 3 t/m 8 met 3-vakken gymlessen van Van Gelder. Eén deel van de gymles bestaat uit toestellessen en het andere gedeelte uit spellessen.  Iedere les is opgedeeld in 3 a 4 verschillende activiteiten/vakken.De vulpen is kapot. Wat nu?
De kinderen hebben eenmalig een vulpen van school gekregen in groep 3, die ieder jaar mee naar de volgende groep gaat. Indien de vulpen stuk gaat, zal de leerkracht deze in eerste instantie proberen te repareren. Mocht het de leerkracht niet meer lukken, dan komt de vulpen met de leerling mee naar huis. Mogelijk krijgen de ouders deze dan nog aan de praat en anders zullen zij zorg moeten dragen voor een nieuwe vulpen. (Bij het Kruitvat zijn er voor een paar euro vaak al te koop.)

Wanneer nemen jullie de Cito-toetsen af?
In groep 5 nemen we in januari/februari  de volgende Cito-toetsen af: Woordenschat, DMT (Drie-Minuten-Toets), Rekenen, Begrijpend lezen en Spelling.
In juni nemen we wederom bovenstaande toetsen af, op Begrijpend lezen na, die wordt alleen in periode 1 afgenomen.

 

Mijn kind is ziek. Hoe meld ik dit?
U kunt uw kind het beste via het ouderportaal ziekmelden voor  8.30 uur.