Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Aanmelden van uw kind

Elke ouder is welkom voor een kennismakingsgesprek in OBS De Klimop. In dit gesprek geven we informatie over de schoolorganisatie, onderwijsinhoudelijke aspecten en de visie van de school.  Aan het einde van het gesprek vindt een rondleiding plaats door het gebouw, zodat ouders de sfeer kunnen proeven. Indien u uw kind wilt aanmelden vind er eerst een intakegesprek met de directeur of OC-er plaats. Na dit gesprek ontvangt u het aanmeldingsformulier. Een aantal weken voordat het kind 4 jaar wordt, worden de ouders door de leerkracht  benaderd om afspraken te maken voor de "oefendagen".

Voor meer informatie kunnen ouders terecht bij:
Peter Van Meurs, interim-directeur. petervanmeurs@rbobdekempen.nl