Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Kennismakingsgesprek

Willen jullie kennis maken met ons en onze school dan zijn jullie van harte welkom. Onze school wordt gemaakt door de mensen die er werken.
Tijdens het kennismakingsgesprek  met de directeur en/of ondersteuningscoördinator (OC-er) vertellen zij over onze werkwijze en worden jullie rondgeleid door onze school om een kijkje te nemen bij de dagelijkse arbeid. Tevens organiseren wij voor nieuwe ouders 'de school in bedrijf'.  We stellen onze school meerdere momenten open om een kijkje te komen nemen. Dit geeft een uitstekend beeld van de dagelijkse gang van zaken. Tevens zijn er medewerkers beschikbaar die u iets meer kunnen vertellen over onze ontwikkelingen en speerpunten. (Voor de actuele dagen en tijden, kijkt u op de startpagina). 

Wie werkt er op op onze school?
Als jullie kind onze school bezoekt zullen jullie het meest contact hebben met de leerkracht van de groep. De leerkrachten van onze school zijn duizendpoten, die een veilige omgeving weten te creëren voor jullie kind. Met hun pedagogische en didactische kennis begeleiden ze kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling. Met luisteren, tact en geduld investeren leerkrachten in het groepsgevoel, met ruimte voor de authenticiteit van elk kind. 

Naast de leerkracht werkt er in onze school ook een ondersteuningscoördinator. De ondersteuningscoördinator is verantwoordelijk voor de zorg in onze school. Maak ook kennis met onze conciërge. Hij maakt tijd om jullie te ontvangen voor praktische vragen.

De directie schept de voorwaarden waarbinnen alle mensen die OBS De Klimop vormen, het beste uit zich te zelf te kunnen halen. Ze schept de voorwaarden voor een open en prettig werkklimaat.

Jullie kunnen voor je kind gebruik maken van professionele opvang door ik
OOK!. Daardoor kunnen wij, als kindcentrum, een breed dagarrangement aanbieden. 

Maak voor een kennismaking een afspraak met:
Peter Van Meurs, interimdirecteur

E-mail    petervanmeurs@rbobdekempen.nl
 Tel     0495-631900