Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Ouderportaal en nieuwsbrieven

Op onze school werken we met het ouderportaal van Basisonline.
 • We gebruiken het Ouderportaal als communicatiemiddel met ouders: 

 • Praktische mededelingen / berichten 

 • Absentie/ziekmelden 

 • Verlof aanvraag 

 • Nieuwsupdate vanuit de groepen 

 • Foto albums 

 • Groepslijst 

 • Digitale boekenkast met schooldocumenten 

 • Gesprekkenplanner voor oudergesprekken 

 • Intekenlijsten voor ouderhulp bij activiteiten 

 • Poll (enquête)   

 • Jaarlijks invullen van AVG gegevens 

 • Mogelijkheid tot het zenden van een push up bericht bij een calamiteit 

 • Bij inschrijving op onze school krijgen ouders een token met informatiebrief hoe zij zichzelf kunnen inschrijven in het (beveiligde) ouderportaal. 


Onze nieuwsbrief, het Klimoppertje, verspreiden we ook via het ouderportaal. Alle Klimoppertjes zijn terug te vinden in het ouderportaal, in de digitale boekenkast.