Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

Wij prijzen ons gelukkig met ouders, die na elke vakantie de hoofden van de kinderen controleren op luizen. Op "luizen" hangt geen taboe. We weten allemaal, dat iedereen het kan krijgen, hoe goed je je ook verzorgt.

Mocht u bij uw kind hoofdluis constateren, neemt u dan a.u.b. onmiddellijk contact op met de leerkracht. Deze zal dan de nodige actie ondernemen.

Worden er levende luizen ontdekt, dan worden de ouders van betreffend kind hiervan op de hoogte gesteld. Ze kunnen dan dezelfde dag met de behandeling beginnen. Dit doen we om de kans op besmetting zo gering mogelijk te maken. Zitten er neetjes in het haar van een kind, dan worden de ouders op de hoogte gebracht. Automatisch worden broertjes en zusjes van kinderen met luis dezelfde dag bekeken. Immers, de kans is groot, dat meerdere kinderen uit één gezin besmet zijn.

Daarnaast worden via de e-mail de ouders van de klas(sen), waar luis geconstateerd is, dezelfde dag geïnformeerd.

Als in een klas luis wordt geconstateerd dan volgen we de richtlijnen van de GGD, jassen hoeven niet meer in een luizenzak.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de GGD www.ggdlimburgnoord.nl