Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

Groepsindeling schooljaar 2020-2021

                                                                                                           

Groepen:
 
Naam:
 
Dagen werkzaam:
Directeur Ingrid Maes   ma-di-wo-do of vrij
Intern begeleider leerlingenzorg  Linda Knapen ma-di-wo-do
Groep 1/2A Saskia Mooren ma-di -vr
              Elfrie van Horssen wo-dio
Groep 1/2B Kelly Langers ma-di-wo-do
  Elfrie van Horssen vr
Groep 3  Janneke Engels  ma-di-wo
  Inge Scheepers   do-vrij
Groep 4 Tanja Rademakers   ma-di-do-vr
  Jacques Hanssen     wo
Groep 5 Inge Scheepers   ma
  Petra Doezé        di-wo-do-vr
Groep 6     Jacques Hanssen ma-di
  Suzanne Dereumaux wo-do-vrij
Groep 7 Marike Kleyweght    ma-di
  Joyce Bongers wo-do-vr
Groep 8 Margreet Fabriek ma-di-wo
  Marike Kleyweght do-vrij
Onderwijsassistent
(alle groepen)
Albert Kleibeuker
Neeltje Horst
ma t/m vrij
di t/m do
Plusgroep op school Margreet Fabriek do (1 dagdeel ochtend of middag)
leerkrachtondersteuner Jac Brentjens ma-di-do
Basisschoolcoach Margreet Fabriek  
Orthopedagoge/expert passend onderwijs Nana om de week een dagdeel
     
Conciërge Jan van Leuken do
Aanspreekpunten bij afwezigheid directie
Inge Scheepers
Linda Knapen

 
vrij                              
ma-di-wo-do                               
Clusterdirecteur    n.v.t.

Groepsgrootte en de formatie (inzet personeel) zijn ieder jaar medebepalend voor de totstandkoming van de groepen. Dit is een proces dat ieder jaar heroverwogen wordt en ook ieder jaar opnieuw bepaalt hoe de groepen ingedeeld worden.

In de loop van het jaar zullen diverse stagiaires stage lopen op onze school. 

Daarnaast zetten we formatie/leerkrachten in voor extra taken en die zaken die op dat moment aandacht nodig hebben bv. Levelwerk, Rots en Water, afname van toetsen.

Het team van De Klimop heeft haar wekelijkse team-/bouw-/werkvergadering of overleg na schooltijd op wisselende dagen. In deze tijd worden allerlei lopende zaken besproken, activiteiten voorbereid, leerlingen besproken, het onderwijs geëvalueerd, nieuwe onderwijskundige ideeën ontwikkeld, enzovoorts.