Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

 

Vakantie en vrije dagen schooljaar 2017-2018

 

Naam      Datum 
1e schooldag     LET OP: di 29-08-2017
Herfstvakantie  16-10-2017 t/m 20-10-2017
Studiedag team (kinderen vrij)  27-10-2017
Sinterklaas  06-12-2017
Kerstvakantie  25-12-2017 t/m 05-01-2018*
Voorjaarsvakantie  12-02-2018 t/m 16-02-2018
Studiedag team (kinderen vrij) 30-03-2018
2e Paasdag  02-04-2018
 Koningsdag  27-04-2018 (valt in de meivakantie)**
 Meivakantie  27-04-2018 t/m 11-05-2018
 Hemelvaart  10-05-2018 t/m 11-05-2018 (valt in de meivakantie)
 2e Pinksterdag 21-05-2018
Studiedag team (kinderen vrij) 22-05-2018
 Zomervakantie 09-07-2018 t/m 17-08-2018***
*      De kerstvakantie start voor alle leerlingen vrijdag 22 december 2017 om 12.00 uur.
**    Na Koningsspelen zijn op 20 april afgelopen om 14.00 uur. 
***  De Zomervakantie start voor alle leerlingen op vrijdag 6 juli 2018 om 13.00 uur.
****De kinderen van groep 8 starten op donderdag 5 juli om 10.45 uur i.p.v. 8.45 uur

 
NOTE:met deze schooltijden en het vakantierooster wordt voldaan aan wat in de wet
t.a.v. de schooltijden is vastgelegd.