Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

 

Vakantie en vrije dagen schooljaar 2018-2019

 

Naam      Datum 
1e schooldag     20 augustus 2018
Studiedag team (kinderen vrij)  12-10-2018 
Herfstvakantie  15-10-2018 t/m 19-10-2018
Sinterklaas  06-12-2018 (alle kinderen vrij)
Kerstvakantie  24-12-2018 t/m 04-01-2019*
Studiedag team (kinderen vrij)  06-02-2019 
Voorjaarsvakantie 04- 03-2019 t/m 08-03-2019 **
2e Paasdag   22-04-2019 (valt in meivakantie) ***

Meivakantie
 
22-04-2019  t/m 03-05-2019
Koningsdag   27-04-2019 (valt in de meivakantie)
 Hemelvaart 30-05-2019 t/m 31-05-2019 
 2e Pinksterdag 10-06-2019
Studiedag team (kinderen vrij) 18-06-2019
 Zomervakantie 08-07-2019 t/m 16-08-2019****
*        De kerstvakantie start voor alle leerlingen vrijdag 21 december 2018 om 12.00 uur.
**      Carnavalsvrijdag 1 maart 2019 eindigt om 14.00 uur voor alle leerlingen. 
***    Na Koningsspelen zijn op 19 april afgelopen om 14.00 uur. 
****  De Zomervakantie start voor alle leerlingen op vrijdag 5 juli 2019 om 13.00 uur.
*****De kinderen van groep 8 starten op donderdag 4 juli om 10.45 uur i.p.v. 8.45 uur

 
NOTE:met deze schooltijden en het vakantierooster wordt voldaan aan wat in de wet
t.a.v. de schooltijden is vastgelegd.