Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

PRAVOO-leerlingvolgsysteem

Vanaf de start in groep 1-2 wordt iedere leerling op onze school gevolgd. In eerste instantie volgt de groepsleerkracht het kind in de groep. Dit gebeurt in de kleutergroepen met behulp van observatie-lijsten van het Pravoo-leerlingvolgsysteem. Aan de hand van deze lijsten worden de volgende ontwikkelingsgebieden gevolgd:
Kringgesprek, werkhouding, taalontwikkeling, spelontwikkeling, grove en fijne motoriek, werken met materialen, zelfstandigheid , samenwerken, spel-werkgedrag,taakgerichtheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle gegevens worden in een persoonlijk ontwikkelingsboekje bijgehouden.
Ook gebruiken we in de kleutergroepen naast het Pravoo-leerlingvolgsysteem enkele toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem te weten de 'Taaltoets voor kleuters' en 'Rekenen voor kleuters'.
De ouders worden via 10 minuten gesprekken op de hoogte gesteld over de ontwikkeling van de vorderingen van hun kind.