Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Lezen

Begrijpend lezen
Op school gebruiken wij de methode Grip op Lezen.
Deze methode hanteert een  7-tal leesstrategieŽn. De kinderen krijgen hiermee zelfvertrouwen en worden betere lezers. De 7 leesstrategieŽn van Grip op lezen zijn:

1.
Doel bepalen: Waarom lees ik de tekst?
2. Voorspellen: Waar taat de tekst over?
3. Voorkennis ophalen: Wat weet ik al over het onderwerp?
4. Herstellen: Wat doe ik als ik het niet meer snap?
5. Vragen stellen: Welke vragen zie ik?
6. Visualiseren: Welk plaatje past bij de tekst?
7. Samenvatten: Hoe vat ik de tekst samen?


Elke leesstrategie komt in elk leerjaar van groep 5 tot en met 8 terug.
De strategieŽn worden steeds verder uitgebreid.

Naast begrijpend lezen besteedt Grip op lezen in groep 7 ook aandacht aan studerend lezen. De kinderen oefenen hiervoor met de volgende twee vaardigheden;
. informatie en meningen vergelijken
. opzoekvaardigheden