Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden

Aanvraagformulier vrijstellig schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden
(artikel 11 onder g, en artikel 14 van de Leerplichtwet 1969)


1. Gegevens van de aanvrager: ouder(s)/verzorger(s)/voogd
2. Gegevens van de leerling(en) voor wie vrijstelling wordt gevraagd: 

Leerling 1:
Leerling 2:

Leerling 3:

3. De aanvrager verzoekt vrijstelling schoolbezoek wegens een gewichtige omstandigheid voor de periode:
* Verplichte velden