Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

Aanvraagformulier vakantie buiten schoolvakantie

Aanvraagformulier vakantie buiten schoolvakantie
(artikel 11 onder f, en artikel 13a van de Leerplichtwet 1969)
1. Gegevens van de aanvrager: ouder(s)/verzorger(s)/voogd
2. Gegevens van de leerling(en) voor wie vrijstelling wordt gevraagd:
Leerling 1:
Leerling 2:

Leerling 3:

3. De onder 1. genoemde verklaart dat hij/zij vanwege de specifieke aard van zijn/haar beroep niet in de gelegenheid is om tijdens de vastgestelde schoolvakanties met zijn/haar bovengenoemde kind(eren) op vakantie te gaan.
Een werkgeversverklaring inzake de verhindering wegens beroep of eigen verklaring zelfstandige dient te worden bijgevoegd.
* Verplichte velden